Course syllabus OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
OKAJ
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky: Language in Business - English
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50Q14B-EM-MCR
1
3
Cvičení
Každý týden22
Pondělí
11.00-12.50
Q14B-EM-MCR
1
1
CvičeníKaždý týden
22
Pondělí
13.00-14.50
Q41
 
2
 
CvičeníKaždý týden
22
Úterý
15.00-16.50
Q21
B-EM-MO
1
2
CvičeníKaždý týden
22
Úterý
17.00-18.50Q21B-EM-MO
1
1
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
9.00-10.50
Q21
B-EM-MCR
1
2
M. Grochal
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
11.00-12.50Q21B-EM-MO
1
4
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek13.00-14.50Q23
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
15.00-16.50
Q14
Cvičení
Každý týden
22
Pátek9.00-10.50Q46
B-EM-SE
1
1
Cvičení
Každý týden
23
Pátek11.00-12.50Q45
B-EM-MO
1
3
CvičeníKaždý týden
22
Pátek13.00-14.50Q21B-EM-SE
B-EM-MCR
1
1
2
4
M. LahodováCvičeníKaždý týden23
Pátek
13.00-14.50
Q45
 
2
 
Cvičení
Každý týden
0
Pátek
14.00-15.50
Q31
M. GrochalPřednáškaNepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích profesního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.
Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.Opakování typů přítomných časů

2.
Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking)
b.
Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.
Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.
Kondicionály.

4.Vedení porady (dotace 0/4)
 
a.
Příprava a vedení porady.
b.
Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.
Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.Rozhodování. Krizový management.
b.
Určité a neurčité členy.

6.Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.
efektivní zahájení a zakončení prezentace. Rétorické techniky.
b.
Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas.

7.
Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.
Modální slovesa.

8.Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.Frázová slovesa. Pasivum.

9.Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.
Vyjádření budoucnosti.

10.
Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.
Telefonování. Stížnosti klientů.
b.
Zdvořilé prosby a otázky.

11.
Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.Obchodní cesty.
b.
Časy určené pro vypravování.

12.Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.
Opakování (dotace 0/0)
 
a.
Opakování probraných lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku12 h
18 h
příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. 158 s. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Type of output: