Sylabus předmětu SPSY - Sociální psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SPSY
Název v jazyce výuky: Sociální psychologie
Název česky: Sociální psychologie
Název anglicky: Sociální psychologie
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: PhDr. Jana Čihounková (zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je nabídnout studentům podstatné informace o sociálních atributech výukového procesu v období středoškolského vzdělávání. Obsah je soustředěn na významné aspekty vlivu sociálního prostředí, jež se promítají do kvalit psychiky žáků středních škol.
 
Obsah předmětu:
1.Socializace osobnosti (dotace 0/0)
2.Rysy nesocializované a socializované psychiky (dotace 0/0)
3.Vývoj a struktura sebeuvědomění (dotace 0/0)
4.Sociální interakce a percepce (dotace 0/0)
5.Jedinec a sociální skupina (dotace 0/0)
6.Komunikace (dotace 0/0)
7.Náročné životní situace a jejich vliv na jedince (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška15 h
Samostudium
     příprava na zkoušku69 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K přistoupení ke zkoušce musí studenti splnit alespoň 70% účast na seminářích a zpracovat předepsanou seminární práci. K úspěšnému složení zkoušky musí student prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí a dovedností. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné a respektují obsah sylabu předmětu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DČáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: UK, 1993, 385 s.
DLinhartová, D. Psychologie pro učitele. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: MZLU, 2000, s. 176-243.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: