Sylabus předmětu OPSY - Obecná psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPSY
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Obecná psychologie
Název anglicky: Obecná psychologie
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vysvětlit studentům stěžejní psychologické pojmy a metodologické problémy psychologické povahy, stejně jako i poukázat na historické souvislosti psychologického poznání a šíři obsahového zaměření psychologických disciplín.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná charakteristika psychiky (determinace, dimenze, formy a funkce psychiky) (dotace 0/0)
2.Postavení psychologie v systému věd a její vlastní členění (dotace 0/0)
3.Významné psychologické směry (dotace 0/0)
4.Metody psychologie se zaměřením na diagnostické netestové metody (dotace 0/0)
5.Psychické procesy a stavy (dotace 0/0)
6.Osobnost, její vlastnosti a základní poruchy (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účasť na blokovej prednáške; písomná skúška v priebehu skúškového obdobia. Skúška bude pozostávať z otvorených a uzavretých otázok. Študent/ka musí dosiahnuť aspoň 60% maximálneho počtu bodov v teste, aby skúšku úspešne zložil/a.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLINHARTOVÁ, D.Psychologie pro učiteleBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita2000978-80-7375-222-42
ZPsychologie výchovy a vyučováníPrahaKarolinum199780-7066-534-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: