Sylabus předmětu OPSY - Obecná psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Obecná psychologie
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Dotace hodin: kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, seminář
Ukončení a kredity: zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je vysvětlit studentům stěžejní psychologické pojmy a metodologické problémy psychologické povahy, stejně jako i poukázat na historické souvislosti psychologického poznání a šíři obsahového zaměření psychologických disciplín.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná charakteristika psychiky (determinace, dimenze, formy a funkce psychiky) (dotace 0/0)
2.Postavení psychologie v systému věd a její vlastní členění (dotace 0/0)
3.Významné psychologické směry (dotace 0/0)
4.Metody psychologie se zaměřením na diagnostické netestové metody (dotace 0/0)
5.Psychické procesy a stavy (dotace 0/0)
6.Osobnost, její vlastnosti a základní poruchy (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Klíčová slova:
obecná psychologie, kognitivní procesy, osobnost, psychohygiena
 
Ukončení předmětu:
Povinná účasť na blokovej prednáške; písomná skúška v priebehu skúškového obdobia. Skúška bude pozostávať z otvorených a uzavretých otázok. Študent/ka musí dosiahnuť aspoň 60% maximálneho počtu bodov v teste, aby skúšku úspešne zložil/a.
 
Metody předmětu: přednáška a seminář
 
Literatura:
Základní:
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-42.
Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1997. 414 s. ISBN 80-7066-534-3.

Studijní plány:
C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020 - CV, ZS 2018/2019 - CV, ZS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, ZS 2016/2017 - CV, ZS 2015/2016 - CV   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: