Sylabus předmětu LZB - Lesnictví a zahradnictví (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Název: Lesnictví a zahradnictví
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Dotace hodin: kombinovaná, 3/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Ukončení a kredity: zápočet (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
C-U3V-CRB Člověk a region (Bruntál), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
 
Vyučován v období: LS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, LS 2015/2016 - CV, LS 2014/2015 - CV, LS 2012/2013 - CV, LS 2011/2012 - CV   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Bruntál


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: