Sylabus předmětu CAZP2 - Člověk a životní prostředí 2 (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Název: Člověk a životní prostředí 2
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Ukončení a kredity: souborná zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem0 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
C-CAZP jednoletý studijní program Univerzity třetího věku Člověk a životní prostředí, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v období:    (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: