Course syllabus ZUPST - Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Kód předmětu: ZUPST
Název v jazyce výuky: Utility Plants of the Subtropics and Tropics
Název česky: Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)
Název anglicky: Utility Plants of the Subtropics and Tropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Lukáš Karas (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět poskytne základní znalosti o problematice zemědělství a lesnictví v tropech, dále hlubší znalosti o jednotlivých skupinách užitkových rostlin v tropech a subtropech pěstovaných, jejich charakteristikách, způsobech pěstování a způsobech využití.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy poskytující ovoce. (dotace 2/0)
2.Rostliny okrasné. (dotace 2/0)
3.Rostliny kuchyňské. (dotace 6/0)
 
a.Obiloviny, luskoviny a škrobnaté rostliny.
b.Zelenina, olejniny a rostlinná sladidla.
c.Koření a aromatické rostliny

4.Technické rostliny. (dotace 6/0)
 
a.Elastomery, gumy a slizy.
b.Pryskyřice, třísloviny a barviva.
c.Textilní a voskodárné rostliny..

5.Léčivé rostliny, omamné drogy a pochutiny. (dotace 2/0)
6.Pícniny a energetické rostliny (dotace 2/0)
7.Ostatní užitkové rostliny (dotace 2/0)
 
a.Rostliny medonosné.
b.Rostliny kultovní a botanicky zajímavé.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat významné užitkové rostliny tropů a subtropů, znát jejich způsoby pěstování a využití jejich produktů.
-Schopnost určit základní rostlinné druhy.
-Schopnost zařadit rostlinu do klasifikačního systému
-Znalosti o hlavních plodinách subtropických a tropických oblastí

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     práce v terénu8 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava prezentace14 h
     zpracování seminární práce16 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet/zkouška. Student se musí orientovat v základní problematice zemědělství a lesnictví v tropech, znát nejvýznamější užitkové rostliny tropů a subtropů, jejich charakteristiky, způsoby pěstování a způsoby využití. Zápočet se uděluje za zpracování seminární práce a její odprezentování v učebně. Zkouška probíhá písemně, obsahuje otázky z probrané látky, z poskytnuté literatury. Součástí zkoušky je determinace významných druhů. K úspěšnému ukončení je potřeba dosáhnout alespoň jedenácti bodů z dvacíti.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPAVLIŠ, J. -- JELÍNEK, P. -- KOBLÍŽEK, J.Useful Plants of the Subtropics and TropicsBrnoMendel University of Agriculture and Forestry Brno2004
ZEconomic botany: a textbook of useful plants and plant productsNew YorkMc Graw-Hill Book Comp.1937
ZPlants for a future: edible & useful plants for a healthier worldHampshire, EnglandPermanent Publications2000978-1-85623-011-7
ZBEIN, E.Useful trees and shrubs in Eritrea. Identification, propagation and management for agricultural and pastoral communities.NairobiRegional Soil Conservation Unit (RSCU)19969966-896-24-4
ZDUARTE, O. -- PAULL, R E.Exotic fruits and nuts of the New WorldWallingford , Boston9781780645056
ZBÄRTELS, A. -- BRUNET, D. -- GERNER, M E.Guide des plantes tropicales : plantes ornementales, plantes utiles, fruits exotiquesParisEugen Ulmer20012-84138-160-9
ZHUTTON, W.Handy pocket guide to tropical fruitsSingapore9781462907311, 9780794601881
ZNAKASONE, H Y. -- PAULL, R E.Tropical fruitsWallingfordCAB International19980-85199-254-4
ZLE BELLEC, F. -- RENARD, V. -- BURFORD, H.Tropical fruits : the compendium[Sainte-Clotilde]Orphie19992-87763-115-X
ZGRAF, A B.Exotica 2 : pictorial cyclopedia of indoor plantsRutherfordRoehrs Company1959
ZPAULL, R E. -- DUARTE, O.Tropical fruits. : Volume IIWallingford, UKCABI2012978-1-84593-789-8
ZGEORGE, R A T.Tropical vegetable production9781845937539
ZTropical vegetablesSingaporPeriplus1996962-593-149-X
ZEl gran libro de las plantas exóticasBarcelonaEditorial de Vecchi200584-315-3161-4
ZWARREN, W. -- INVERNIZZI TETTONI, L.Tropical Flowers of ThailandBangkokAsia Books1998962-593-134-1
ZTATE, D.Tropical Fruit of ThailandSingaporeAsia Books2000981-4068-01-2
ZCHAN, E.Tropical Plants of Thailand and SE AsiaBangkokAsia Books1998962-593-168-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Type of output: