Sylabus předmětu OBDR - Trade in Timber (FFWT - SS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Course code:
OBDR
Course title in Czech:
Trade in Timber
Course title in English:
Trade in Timber
Semester:
SS 2018/2019
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 10/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
To acquaint students with a summary of business knowledge of forest and timber companies with special emphasis on the development and use of logistics and marketing skills . The subject will be taught to form a superstructure of professional and economic subjects for the Czech and international trade in timber , wood products industry, but also dendromass for energy purposes.
 
Course content:
1.Introduction to trade in timber (allowance 0/2)
 
a.
Sources of wood in the Czech Republic and European Union.
b.
Genesis of timber trade.
c.
Forest timber sector and the European Union.

2.
Market Factor (allowance 0/2)
 
a.
Specifics of the formation of a supply and demand of forest wood sector.
b.
Pricing and market formation.
c.Market research and market potential estimated in microeconomic aspects.

3.
Wood as an object of commerce at home and abroad (allowance 0/2)
 
a.
Assortments and regulations of wood
b.Ranges of timber and timber regulations
c.
Assortment of other products timber industry and the pulp and paper industry

4.
The domestic market of timber (allowance 0/2)
 
a.
Flows of roundwood and wood products
b.Forest companies forming bid
c.Timber companies forming demand
d.
Forest certification schemes and authentication chain of wood products

5.Business practices in the domestic market of wood raw material (allowance 0/2)
 
a.
System for selling state enterprise Lesy České republiky, s.p.
b.
Joint Trade Association of Municipal and private forests in the Czech Republic
c.
Commercial wood assortments
d.
Methods and procedures for sales

6.International trade in timber and timber products (allowance 0/2)
 
a.
Specifics of European trade
b.
Business uzance and agreements in international trade
c.
Delivery terms in international trade - INCOTERMS

7.
Shipping timber (allowance 0/2)
 
a.Lorry and Rail transport in the Czech Republic
b.
Shipping timber
c.
International transport and forwarding

8.
The prognosis of market development of timber (allowance 0/2)
 
a.
Prognosis of wood production
b.
The forecast demand for wood and wood products
c.The forecast price trends

9.
The market for woody biomass for energy purposes (allowance 0/2)
 
a.
Analysis of the potential of woody biomass
b.
Formation of supply and demand in the trade dendromass
c.
Foreign trade patterns in woody biomass

10.
Evidence and trade statistics (allowance 0/2)
 
a.
Evidence of timber trade
b.
System surveys and price indices CSO and the Ministry of Agriculture and Ministry of Industry and Trade
c.
Managerial accounting tools for recording and analyzing trade

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
practice10 h
0 h
seminar10 h
10 h
professional educational excursion
5 h
5 h
preparation of presentation
5 h
5 h
report from excursion, tour, practical placement
5 h
5 h
writing of seminar paper
49 h
59 h
Total
84 h
84 h
 
Assessment methods:
Mandatory participation in the field excursion = 5 points
Mandatory participation in the seminars; 1 hour = 1 point, a total of at least 10 points.
Term paper = 10 points.
Defense term paper.
In defense of term paper student receives 4-12 points.
Minimum number of points for successful completion of the course on the 29.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BARTUNĚK, J. Obchodování s dřívím. 1st ed. Lignum: Písek, 1999. 167 p. ISBN 80-86271-01-3.
Kol. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR 2008: platnost od 1.1.2008. 2nd ed. Praha: Lesnická práce, 2007. 147 p. ISBN 978-80-87154-01-4.
Rakouské uzance v obchodu s dřívím 1973: nově přepracováno Spolkovou dřevařskou radou ; vydáno Vídeňskou burzovní komorou ; toto vydání platí pro všechny smlouvy uzavřené po 1. říjnu 1985. 1st ed. nákladem Lesní společnosti Jihomoravské lesy, a. s., 1995. 321 p.
ŠAFAŘÍK, D. -- KUPČÁK, V. Současnost a perspektivy trhu energetických štěpek v České republice a možnosti dalšího odbytu do zemí Evropské unie. Disertační práce. MENDELU Brno, 2013. 122.
SIMANOV, V. České lesy v datech a číslech. 1st ed. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2016. 398 p. ISBN 978-80-86874-75-3.

Recommended:
ONDRÁČEK, K. -- JANÁK, K. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HRÁZSKÝ, J. Příjem dříví. Brno: ÚZZD LDF MZLU, 2004. 97 p.
KUPČÁK, V. Trh se surovým dřívím a ekonomika dřevařských podniků. In Ceny dříví a ekonomika lesního hospodářství. Praha: Česká lesnická společnost, Praha, 2003, p. 15--21. ISBN 80-02-01543-6.
KUPČÁK, V. Vlivy trhu s dřívím na ekonomiku dřevařských a lesních podniků v ČR. In Ekonomika a manažment podnikov. Zvolen: Slovakiaprint, spol. s r.o., Zvolen, 2003, p. 73--78. ISBN 80-969031-9-5.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 01/03/2019.

Typ výstupu: