Sylabus předmětu BP - Bakalářská práce (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Bakalářská práce
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Garantující pracoviště: Děkanát PEF (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Bakalářský seminář nebo Bakalářský seminář v AJ
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Ukončení a kredity: zápočet (8 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace10 h10 h
Samostudium
     příprava prezentace10 h10 h
     zpracování projektů204 h204 h
Celkem224 h224 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Malý zápočet získává student za řádné odevzdání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce zadává v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku zápočet ukončující předmět Bakalářská práce v případě, že je alespoň jeden z posudků doporučující. Jsou-li oba posudky nedoporučující, student neúspěšně ukončil předmět Bakalářská práce a musí si jej opakovaně zapsat.
Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se na něj vztahují stejné podmínky jako na ostatní studenty.
 
Metody předmětu: konzultace, samostatná práce, příprava obhajoby
 
Literatura:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
literatura podle doporučení vedoucího práce / literature according to individual supervisor's recommendations

Studijní plány:
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Bobek (zkoušející)
Ing. Matúš Bozogáň (zkoušející)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Francová (zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Králíková (zkoušející)
Ing. Petra Křupalová (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michaela Macková (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
JUDr. Ing. Jitka Matějková (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radek Náplava (zkoušející)
Ing. Igor Nečas (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Igor Pantůček (zkoušející)
Mgr. Ondřej Pavelek (zkoušející)
Ing. Darina Pešáková (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Mikhail Serebriannikov (zkoušející)
Ing. Jolana Stejskalová (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Tuzová, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (zkoušející)
Ing. Terézia Vančová (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Vencourová (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2019.

Typ výstupu: