Sylabus predmetu RRBSZ - Státní bakalářská zkouška (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Státní bakalářská zkouška
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Garantující pracoviště: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Bakalářská práce nebo nyní Bakalářská práce nebo Bakalářská práce v AJ nebo nyní Bakalářská práce v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.Obhajoba bakalářské práce (dotace 0/0)
2.Odborná rozprava k jednotlivým okruhům státní bakalářské zkoušky (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Státní závěrečná zkouška je vykonána úspěšným ukončením všech částí státní závěrečné zkoušky.
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština, angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: