Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Diplomová práce
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Garantující pracoviště: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Diplomový seminář
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: samostatné studium
Ukončení a kredity: zápočet (20 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Vypracování diplomové práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Vypracování diplomové práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška20 h5 h
     konzultace60 h0 h
Samostudium
     příprava prezentace30 h30 h
     zpracování projektů450 h525 h
Celkem560 h560 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Odevzdání diplomové práce
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. ČZU: Praha, 1999. 32 s. ISBN 80-213-0494-4.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Studijní plány:
N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Martina Cirbusová, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Hvizdová, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Alica Kizeková, PhD. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (zkoušející)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština, angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: