Course syllabus TBETK - Technika bioenergetických transformací K (AF - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
TBETK
Název předmětu česky:
Technika bioenergetických transformací K
Název předmětu anglicky:
Bioenergy technology transformation
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je nabídnout studentům ucelený přehled technologií, které se zabývají využitím biomasy pro energetické účely.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Průběžný test, semestrální projekt, zápočet, ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 5. 2019.

Type of output: