Course syllabus SOKRL - Škůdci okrasných rostlin (AF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: SOKRL
Název v jazyce výuky: Škůdci okrasných rostlin
Název česky: Škůdci okrasných rostlin
Název anglicky: Pests of Ornamental Plants
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lada Klimešová (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Žaneta Pražanová (cvičící)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit posluchače poznávat nejvýznamnější škůdce okrasných rostlin, seznámit je se symptomy, které způsobují na hostitelských rostlinách, s morfologií, bionomií, ekologickými nároky a s možnostmi regulace těchto druhů.
 
Obsah předmětu:
1.Škůdci okrasných rostlin ve sklenících(symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 4/4)
 
a.Polokřídlí (molice, mšice, červci)
b.Třásnokřídlí
c.Dvoukřídlí
d.Motýli
e.Roztoči

2.Škůdci okrasných listnatých dřevin (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 8/8)
 
a.Polokřídlí (ploštice, křísi, mery, mšice, červci)
b.Brouci (fylofágní, rhizofágní, xylofágní)
c.Dvoukřídlí (minující, hálkotvorní)
d.Blanokřídlí (fylofágní minující, hálkotvorní)
e.Roztoči (sviluškovití, vlnovníkovití)

3.Škůdci okrasných jehličnanů (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 6/6)
 
a.Polokřídlí (ploštice, mšice, červci)
b.Brouci (fylofágní, xylofágní)
c.Motýli (fylofágní, xylofágní, minující)
d.Blanokřídlí (fylofágní, xylofágní)
e.Roztoči (sviluškovití)

4.Škůdci trvalek a letniček (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 6/6)
 
a.Nespecializovaní škůdci květin (polokřídlí, brouci, motýli, dvoukřídlí)
b.Škůdci cibulovin a hlíznatých rostlin
c.Škůdci růží
d.Škůdci skalniček
e.Škůdci vodních a bahenních rostlin

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednosti v provádění ochranných zásahů dle platné legislativy
-Dovednosti v řešení konkrétních situací a v stanovení vhodných způsobů ochrany okrasných rostlin
-Schopnost stanovit příčinu či původce poškození okrasných rostlin a identifikovat škůdce
-Schopnost využívání metod integrované ochrany rostlin
-Znalosti o škůdcích hlavních druhů pěstovaných okrasných rostlin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 48 otázek, minimum 29 bodů z možných 48
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DHARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F.Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných fotoPrahaBrázda200180-209-0297-X
DHRUDOVÁ, E. -- ŠAFRÁNKOVÁ, I.Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdciVelké BíloviceTeMi CZ2012978-80-87156-67-4
DKŘÍSTEK, J. -- URBAN, J.Lesnická entomologiePrahaAcademia200480-200-1052-1
DNIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B.Atlas chorob a škůdců okrasných dřevinPrahaBrázda199880-209-0275-9
DŠAFRÁNKOVÁ, I. -- BERÁNEK, J.Metodická příručka ochrany okrasných rostlinPrahaMinisterstvo zemědělství2010978-80-7084-946-0
DTOMICZEK, C. -- CECH, T. -- KREHAN, H. -- PERNY, B. -- HLUCHÝ, M. -- ŠEFROVÁ, H.Atlas chorob a škůdců okrasných dřevinBrnoBiocont Laboratory200580-901874-5-5
DKAPITOLA, P. -- UHLÍŘOVÁ, H.Poškození lesních dřevinKostelec nad Černými lesyLesnická práce, s.r.o.200480-86386-56-2
DALFORD D. V., 1995: A colour atlas of pests of ornamental trees, shrubs and flowers. Manson Publishing, London, 448 s.
DŠEFROVÁ H. Škůdci okrasných rostlin. MENDELU, Brno, 2015. 180 s.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Type of output: