Course syllabus EKOL - Ekologie (AF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: EKOL
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekologie
Název anglicky: Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/2)
 
a.Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.Dělení ekologie

2.Základní ekologické vztahy (dotace 6/6)
 
a.Organismus a prostředí
b.Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/2)
 
a.Biogeografické členění zemského povrchu
b.Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.Populace (dotace 4/2)
 
a.Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.Vztahy mezi populacemi (dotace 4/8)
 
a.Mezidruhové vztahy
b.Potravní vztahy
c.Ekologie opylovačů

6.Biocenóza (dotace 6/0)
 
a.Typy, struktura, vlastnosti
b.Dynamika v čase

7.Ekosystém (dotace 4/0)
 
a.Struktura
b.Koloběhy látek a tok energie
c.Stabilita
d.Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

8.Terénní cvičení (dotace 0/6)
9.Závěrečný seminář (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost a způsobilost organizovat a provádět ekologický výzkum
-Schopnost komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu
-Schopnost posoudit ekologický význam jednotlivých druhů v přírodních i produkčních ekosystémech
-Schopnost sám zpracovávat koncepční návrhy opatření vedoucích ke zpomalení úbytku a ochraně biodiverzity

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     seminář4 h
     laboratorní práce2 h
     práce v terénu2 h
     odborná exkurze8 h
     konzultace2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava prezentace14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 40 otázek, minimum 50 bodů z možných 80
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPŘIDAL, A.Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebniceBrnoLynx2005978-80-86877-04-4
ZLAŠTŮVKA, Z.EkologieBrnoKonvoj200080-85615-93-2
DALLABY, M.A dictionary of ecologyOxfordOxford University Press2005978-0-19-860905-6
DTISCHLER, W.AgrarökologieJenaVEB Gustav Fischer Verlag1965
DKREBS, C J.Ecological methodologyMenlo Park, Calif.Addison Wesley Longman0-321-02173-8
DBEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L.Ecology: from individuals to ecosystemsMalden, MABlackwell Pub.2006978-1-4051-1117-1
DBEGON, M. et al.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
DSLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I.Ekologie rostlinPrahaSPN1986
DLOSOS, B. et al.Ekologie živočichůPrahaStátní pedagogické nakladatelství1985

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Type of output: