Course syllabus DMEP - Doprava a mobilní energetické prostředky (AF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: DMEP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Doprava a mobilní energetické prostředky
Název anglicky: Transport and Mobile Energy Systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Podat ucelený přehled o základní konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Podává přehled o alternativních palivech pro spalovací motory, emise spalovacích motorů. Doprava ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení energetické náročnosti dopravy. Logistické systémy v dopravě, silniční zákon. Ekonomika hodnocení dopravních systémů.Pozornost je věnována také logistickým dopravním řetězcům. Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v automobilové nákladní dopravě v jejím technickém a ekonomickém hodnocení. Díky získaným dovednostem bude student schopen posuzovat efektivitu konkrétních dopravních systémů a správně rozhodovat v integrovaném systému tržního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Spalovací motory (dotace 2/2)
 
a.Rozdělení motorů vozidel
b.Zážehové a vznětové spalovací motory, účinnost motoru
c.Konstrukce a příslušenství spalovacích motorů
d.Výstupní parametry motorů

2.Emise spalovacích motorů a prostředky pro jejich snižování (dotace 2/2)
3.Paliva pro spalovací motory (dotace 2/2)
 
a.Konvenční paliva
b.Alternativní paliva
c.Biopaliva

4.Ústrojí pro přenost točivého momentu (dotace 2/2)
 
a.Mechanické pohony
b.Hydrostatické pohony

5.Hybridní pohony a vozidla (dotace 2/2)
6.Karoserie a rámy motorových vozidel (dotace 2/2)
7.Podvozky motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.Nápravy
b.Odpružení
c.Tlumiče pérování

8.Kola a pneumatiky motorových vozidel (dotace 2/2)
9.Brzdové systémy (dotace 2/2)
 
a.Hydraulické a vzduchotlaké brzdové systémy
b.Třecí brzdy
c.Odlehčovací brzdy

10.Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti (dotace 2/2)
11.Vyhláška MZV č.64/19876 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR) a přepisy související (dotace 2/2)
12.Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, vyhláška MDS č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a předpisy související (dotace 2/2)
13.Vyhláška MZV o mezinárodní přepravě rychle zkazitelných potravin (ATP) a předpisy související (dotace 2/2)
14.Doprava v zemědělství (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy, specifika
b.Přepravní a dopravní prostředky
c.Legislativa

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Podnikatelský duch
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost posuzovat účelnost nasazení dopravní techniky v provozu
-Schopnost identifikace vazeb technicko-technologické báze s ekonomickými prvky v rámci rozhodování
-Schopnost samostatného kompetentního rozhodování a řízení v systému dopravních řetězců
-Schopnost využití interdisciplinárních přístupů k rozhodování na úrovni středního managementu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     seminář14 h
     konzultace2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování protokolů10 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMACEK, J.Spalovací motory IPrahaNakladatelství ČVUT2007978-80-01-03618-1
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J.Traktory a jejich využitíPrahaProfi Press s.r.o.2013978-80-86726-52-6
ZVLK, F.Podvozky motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200680-239-6464-X
ZSYROVÝ, O. et al.Doprava v zemědělstvíPrahaProfi Press2008978-80-86726-30-4
DTechnologie a řízení dopravy IV.: Silniční dopravaPradubiceUniversita Pardubice199980-7194-182-4
DPERNICA, P.Logistika. Aktívní prvkyPrahaVŠE199880-7079-808-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Type of output: