Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Diplomová práce
Název anglicky: Diploma thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (20 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Dostálová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Hynek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Karel Klem, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Langová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Los, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (zkoušející)
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS. (zkoušející)
Dr. Ing. Petr Marada (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Pytel (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Ing. Alena Saláková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Sláma, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. (zkoušející)
Ing. Jana Víchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Zpracování samostatné DP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování diplomové práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost kritického hodnocení vědeckých informací
-Schopnost plánovat a provádět experimentální práce
-Schopnost prezentovat experimentální výsledky

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     práce v terénu50 h50 h
     odborná exkurze30 h30 h
     odborná praxe70 h70 h
     konzultace30 h30 h
     projektová práce20 h20 h
     ateliérová kritika4 h4 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
     příprava prezentace25 h25 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe20 h20 h
     zpracování protokolů30 h30 h
     zpracování projektů260 h260 h
Celkem560 h560 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
DMetodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/navazujici_magisterske/zaverecne_prace

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 13. 8. 2019.

Typ výstupu: