Sylabus predmetu OSEZ - Ochrana v systémech ekologického zemědělství (AF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OSEZ
Název předmětu česky:
Ochrana v systémech ekologického zemědělství
Název předmětu anglicky:
Protection in Organic Farming Systems
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získá znalosti o základních principech ochrany rostlin v ekologickém zemědělství. Bude mít dovednost provádět ochranu plodin v systému ekologického zemědělství.
 
Obsah předmětu:
1.Filozofie, cíle, význam a definice ekologického způsobu hospodaření. Multifunkční význam ekologického zemědělství. (dotace 2/2)
2.
Historie a současné postavení ekologického zemědělství v ČR a EU. Institucionální zabezpečení ekologické produkce v ČR. (dotace 2/2)
3.
Specifika systému rostlinné produkce při ekologickém způsobu hospodaření. (dotace 2/2)
4.
Ekologické zemědělství a biodiverzita. (dotace 2/0)
5.
Principy ochrany rostlin v ekologickém zemědělství (dotace 1/2)
6.
Přípravky na ochranu rostlin v ekologickém zemědělství (dotace 1/2)
7.
GMO v ekologickém zemědělství (dotace 2/0)
8.
Ochrana obilnin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
9.Ochrana olejnin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
10.
Ochrana okopanin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
11.
Ochrana ovocných dřevin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
12.
Ochrana zeleniny v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
13.
Ochrana vinné révy v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení27 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava prezentace4 h
zpracování projektů
10 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
podmínky pro ukončení:
- povinná 80% účast na cvičení
- napsání testu na 80 % - celkem 20 bodů, nutno 16
- test má 20 otázek - otevřené otázky
- délka testu je 50 minut
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETR, J. a kol. Ekologické zemědělství. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 305 s. ISBN 80-209-0233-3.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. Ekologické zemědělství I. Praha: MŽP ČR a PRO-BIO, 2003. 280 s. ISBN 80-7212-274-6.
URBAN, J. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. Ministerstvo zemědělství, 2005.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk: PRO-BIO, 2006. 502 s. ISBN 80-87080-00-9.

Doporučená:
Alternativa pro předvídavého zemědělce: přechod na ekologické zemědělství. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1990. 40 s.
MOUDRÝ, J. Bioprodukty. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. 37 s. Ekologie. ISBN 80-7105-138-1.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. Šumperk,: PRO-BIO, 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
KOMBEREC, S. -- HOMOLA, V. -- KNOBOVÁ, A. Ekologické zemědělství pro chráněná území. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1993. 50 s. ISBN 80-7105-034-2.
REGANOLD, J P. Organic agriculture: a global perspective. Collingwood: CSIRO, 449 s. ISBN 0-643-09090-8.
Organic farming. Ipswich: Farming Press, 1990. 701 s. ISBN 0-85236-191-2.
Organic Farming, Pest Control and Remediation of Soil Pollutants. Sustainable Agriculture Reviews 1. 1. vyd. Dortrecht,, Heidelberg. London, New York: Springer Science+Business Media B.V, 2009. 418 s. 1. ISBN 978-1-4020-9653-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 10. 10. 2018.

Typ výstupu: