Course syllabus ZORO-D - Živočichové v ochraně rostlin (AF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZORO-D
Název předmětu česky:
Živočichové v ochraně rostlin
Název předmětu anglicky:
Animals in Plant Protection
Semestr:
2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat přehled o důležitých druzích živočichů ve vztahu k ochraně rostlin. Nabýt schopnost kvalifikovaně posoudit význam jednotlivých druhů (škodlivé, užitečné, ohrožené druhy) v agroekosystémech, případně doporučit možnosti jejich regulace nebo naopak podpory.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: