Sylabus predmetu ZZOO-D - Agricultural Zoology (FA - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: ZZOO-D
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zemědělská zoologie
Název anglicky: Agricultural Zoology
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozvinout zoologické znalosti studentů získané v magisterském studiu tak, aby měli solidní teoretický základ pro pochopení navazujících prakticky zaměřených disciplín i pro použití přímo ve své výzkumné i praktické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Student získá přehled o problematice obecné zoologie (cytologie, histologie, evoluční organologie, ontogeneze), zoogeografie, domestikace, evoluční biologie, ekologie a etologie. Podstatnou část obsahové náplně tvoří systematická zoologie zaměřená na taxony významné ze zemědělského hlediska (Protozoa, Plathelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Vertebrata). Pozornost je věnována druhům s negativním (zemědělští a skladištní škůdci, parazité, přenašeči) i pozitivním významem (půdní druhy, bioregulátoři, opylovači, lovné a domácí druhy). Studium je zaměřeno i na poznávání důležitých druhů a jejich způsobu života. Obsahová náplň bude modifikována podle potřeb studentů v návaznosti na jejich specializaci a téma disertační práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J.Zoologie pro zemědělce a lesníkyBrnoKonvoj200480-7302-065-3
ZKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie 1 : BezobratlíPrahaSZN1973
ZKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie: Obratlovci.PrahaSZN1973
DZoologyPhiladelphiaSaunders College Pub.0-03-030504-7
DHARLEY, J P.ZoologyDubuque, IAMcGraw-Hill978-0-07-302820-0
DALLABY, M.A dictionary of zoologyOxfordOxford University Press20030-19-860758-X
DWESTHEIDE, W.Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1StuttgartEugen Ulmer Verlag19963-437-20515-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: