Sylabus predmetu TVT-D - Terénní vozidla a traktory (AF - 2018/2019 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Název: Terénní vozidla a traktory
Semestr: 2018/2019
Garant předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vozidlech určených pro práci a pohyb v terénu. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností terénních vozidel.Probíraná látka obdahuje teoretické principy uplatňované v pratickém využívání i vývoji nových terénních vozidel. Absolvent získá znalosti o terénních vozidlech, které mu umožní zodpovědnější rozhodování o jejich výběru, nasazení a využití v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Rozdělení terénních vozidel a jejich provozní a ekologické vlastnosti. (dotace 0/0)
2.Konstrukční řešení podvozků terénních vozidel a traktorů. (dotace 0/0)
3.Silová bilance vozidla v terénu. (dotace 0/0)
4.Terramechanika - hnací síla a prokluz, limitní zatížení půdy. (dotace 0/0)
5.Tahové a brzdné vlastnosti terénních vozidel. (dotace 0/0)
6.Tahové charakteristiky, metody měření a vyhodnocení naměřených hodnot. (dotace 0/0)
7.Standardní a urychlené tahové zkoušky traktorů na válcovém dynamometru. (dotace 0/0)
8.Výkonová bilance terénního vozidla, ztráty a tahová účinnost. (dotace 0/0)
9.Pásové podvozky terénních vozidel. (dotace 0/0)
10.Sestavování souprav a metody hodnocení výstupních parametrů. (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace20 h0 h
     projektová práce60 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku200 h0 h
Celkem280 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Písemná a ústní zkouška.
 
Metody předmětu: Vypracování seminární práce.
 
Literatura:
Základní:
Journal of Terramechanics. ISSN 0022-4898.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktorové dopravní soupravy. In: SYROVÝ, O. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. s. 30--40. ISBN 978-80-86726-30-4.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
Einführung in die Ölhydraulik: mit 27 Tafeln sowie 110 Kurzaufgaben mit Lösungshinweisen. 6. vyd. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2008. 299 s. ISBN 978-3-8351-0238-5.
RENIUS, K. Traktoren Technik und ihre Anwendung. München. München: BLV Verlagsgesellschaft, 1987.
RENIUS, T. Traktoren, Wissen fur die Praxis. V erlag Frankfurt: BLV Verlagsgesellchaft Munchen, 2005. 189 s.
GREČENKO, A. Vlastnosti terénních vozidel. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola zemědělská, 1994. 118 s. ISBN 80-213-0190-2.

Doporučená:
SEMETKO, J. a kol. Mobilné energetické prostriedky 3: (Traktory a automobily 3). 2. vyd. Bratislava: Priroda, 1986. 453 s. Poľnohospodárska mechanizácia a výstavba - Veda na pomoc poľnohospodárskej veľkovýrobe.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština, angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: