Course syllabus EKZIV-D - Animal Ecology (FA - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Ekologie živočichů
Semestr: 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2003/2004 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština, angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: