Course syllabus DTF - Teorie financí pro DSP (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Czech          English          


Kód předmětu:
DTF
Název předmětu česky: Teorie financí pro DSP
Název předmětu anglicky: Theory of Finance
Semestr: 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav financí (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Široký, CSc. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubení a získání hlubších, především teoretických poznatků z oblasti financí a jejich působení v ekonomickém systému.
 
Obsah předmětu:
1.
Teorie dynamického oceňování aktiv (dotace 4/0)
 
a.
Oceňováním aktiv na finančních trzích
b.Volatilita a nejistota na finančních trzích
c.
Optimalizace portfolií

2.Teorie behaviorálních financí (dotace 4/0)
 
a.
Asymetrické informace a davové chování
b.
Teorie racionálního očekávání
c.
Teorie racionální nepozornosti

3.
Teorie daní (dotace 4/0)
 
a.Měření nadměrného daňového břemene
b.
Přístupy ke spravedlnosti daní a měření jejich distribučních účinků
c.
Evaluace funkcí daní
d.
Multiplikace daní

4.
Teoretické aspekty jednotlivých typů daní s ohledem na kontext EU (dotace 4/0)
 
a.
Daňová integrace a spolupráce v rámci EU
b.Harmonizace a koordinace přímých daní
c.Harmonizace nepřímých daní

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
16 h16 h
Celkem
16 h
16 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška před komisí
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUFFIE, D. Dynamic asset pricing theory. 3rd vyd. 465 s. ISBN 0-691-09022-X.
FAMA, E. The Behavior of Stock-Market Prices. In: The Journal of Business: Vol. 38, No. 1. (Jan., 1965), pp. 34-105.  [online]. 1965. URL: http://stevereads.com/papers_to_read/the_behavior_of_stock_market_prices.pdf.
BAKER, H K. -- NOFSINGER, J R. Behavioral finance: investors, corporations, and markets. 757 s. The Robert W. Kolb series in finance. ISBN 978-0-470-49911-5.
SCHILLER, R. From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance in The Journal of Economic Perspectives, Vol.17. NO.1 (Winter, 2003), 83 - 104.  [online]. 2003. URL: http://aydogan.bilkent.edu.tr/man522/EfficientMarkets_Shiller.pdf.
BRUCE, B R. Handbook of behavioral finance. Cheltenham [u.a.: Edwar Elgar, 2010. 435 s. ISBN 978-0-85793-091-0.
GUERARD, J. Handbook of portfolio construction contemporary applications of Markowitz techniques. New York: New York: Springer, 2010. 794 s. ISBN 978-0-387-7-7439-8.
KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 7th vyd. Wolters Kluwer, 2018. 269 s. ISBN 978-80-7598-165-3.
ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Leges, 2018. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5.
AUERBACH, A. -- FELDSTEIN, M. Handbook of Public Economics. Vol I. Amsterdam: North-Holland, 2007. 476 s. ISBN 978-0-444-87612-6.
Theory and practice of excise taxation: smoking, drinking, gambling, polluting, and driving. Oxford: Oxford University Press, 2005. 255 s. ISBN 0-19-927859-8.
European tax handbook 2016. 1104 s. Global Tax Series. ISBN 978-90-8722-365-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 1. 2019.

Type of output: