Course syllabus ORDEM - Presentation of Advanced Points of Dissertation Thesis (FBE - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Obhajoba rozpracované dis. práce (EM)
Semestr: 2018/2019
Garant předmětu: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Garantující pracoviště: Děkanát PEF (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Ukončení a kredity: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
žádné
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Type of output: