Course syllabus DHP - Hospodářská politika a správa pro DSP (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: DHP
Název v jazyce výuky: Hospodářská politika a správa pro DSP
Název česky: Hospodářská politika a správa pro DSP
Název anglicky: Economic Policy and Public Administration
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubení a získání hlubších znalostí v oblasti aplikace a účinnosti hospodářské politiky, působnosti veřejné správy a veřejných financí.
 
Obsah předmětu:
1.Hospodářská politika (dotace 5/0)
 
a.Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína - Cíle a nástroje hospodářské politiky
b.Stabilizační politika v otevřené ekonomice -- rozpočtová a monetární politka měnové unie
c.Ekonomická transformace a proces ekonomické globalizace

2.Veřejná správa (dotace 6/0)
 
a.Územní a regionální členění státu, jeho konstrukce a funkce
b.Modely veřejné správy v Evropě a v USA
c.Supranacionální prvky veřejné správy v Evropě -- Evropský správní prostor
d.Interakce soukromého a veřejného sektoru při zajišťování veřejných investic (PPP -- public -- private partnership)

3.Teorie veřejných financí (dotace 5/0)
 
a.Teorie veřejné volby
b.Teorie fiskálního federalismu
c.Problematika fiskálních nerovnováh

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h16 h
Celkem16 h16 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška před komisí
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZOne economics, many recipes: globalization, institutions, and economic growthPrinceton, N.J. [u.a.Princeton Univ. Press2009978-0-691-12951-8
ZHOLZER, M.Public administration: an introductionArmonk, N.Y [u.a.M.E. Sharpe2011978-0-7656-2120-7
ZROSEN, H S. -- GAYER, T.Public financeBoston, MAMcGraw-Hill/Higher Education2010978-007-351135-1
ZReforming fiscal federalism and local government: beyond the zero-sum gameParisOECD Publishing2012978-92-64-09841-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Type of output: