Course syllabus BP - Bakalářská práce (PEF - ZS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
BP
Název předmětu česky: Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Bédiová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Černý (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
Ibrahim Musah Donkoh, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Miloš Drdla, MBA (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (zkoušející)
Ing. Veronika Králíková (zkoušející)
Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Mikhail Serebriannikov (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Vencourová (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: Bakalářský seminář nebo Bakalářský seminář v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
10 h10 h
příprava prezentace
10 h
10 h
zpracování projektů204 h204 h
Celkem
224 h
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce a zpracování posudku vedoucího a oponenta bakalářské práce. Bakalářská práce musí obsahovat veškeré předepsané části, musí být odevzdána v předepsané formě, a byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2nd vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
literatura podle doporučení vedoucího práce / literature according to individual supervisor's recommendations

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 28. 8. 2018.

Type of output: