Course syllabus ZOLG - Zoology (FFWT - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Název: Zoologie
Semestr: 2018/2019
Garant předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Rozvinout zoologické znalosti studentů získané v magisterském studiu tak, aby měli solidní teoretický základ pro pochopení funkce živočichů v lesních ekosystémech a byli schopni využít poznatky ve své výzkumné i praktické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Student získá přehled o problematice obecné zoologie (cytologie, histologie, evoluční organologie, ontogeneze), zoogeografie, domestikace, evoluční biologie, ekologie a etologie. Podstatnou část obsahové náplně tvoří systematická zoologie zaměřená na taxony významné z lesnického hlediska (Protozoa, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Vertebrata). Pozornost je věnována druhům s negativním (lesní škůdci, parazité, přenašeči) i pozitivním významem (půdní druhy, bioregulátoři, lovné druhy). Studium je zaměřeno i na poznávání důležitých druhů a jejich způsobu života. Obsahová náplň bude modifikována podle potřeb studentů v návaznosti na jejich specializaci a téma disertační práce. (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Ústní zkouška
 
Metody předmětu: Samostudium, konzultace, semináře
 
Literatura:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3rd vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 2 : Obratlovci. 2nd vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1973. 318 s.
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1st vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.

Doporučená:
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2nd vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1973. 442 s.
Zoology. Philadelphia: Saunders College Pub., 1009 s. ISBN 0-03-030504-7.
HARLEY, J P. Zoology. 8th vyd. Dubuque, IA: McGraw-Hill, 592 s. ISBN 978-0-07-302820-0.
ALLABY, M. A dictionary of zoology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X.
WESTHEIDE, W. Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 1996. 21 s. ISBN 3-437-20515-3.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 23. 5. 2018.

Type of output: