Sylabus predmetu DE3 - Dendrologie III (LDF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DE3
Název předmětu česky: Dendrologie III
Název předmětu anglicky: Dendrology III
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Dendrologie II
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
 
Obsah předmětu:
1.
Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
 
a.
Amygdalaceae, Spiraeaceae, Malaceae, Rosaceae
b.
Empetraceae, Ericaceae, Vacciniaceae
c.
Loniceraceae, Salicaceae, Actinidiaceae, Cistaceae, Hypericaceae, Tamaricaceae, Ebenaceae
d.
Styracaceae, Symplococaceae, Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Liliaceae, Arecaceae, Poaceae

2.
Vybrané pěstitelské vlastnosti dřevin (dotace 8/0)
 
a.
přesazovatelnost
b.
výmladnost, odnožování a další aspekty regenerační schopnosti
c.
poškozování zvěří
d.
přehled v dendrologii I a dendrologii II zmiňovaných vlastností dřevin, významných pro jejich pěstování na trvalém stanovišti

3.
Negativní účinky dřevin (dotace 3/0)
 
a.
nežádoucí účinek na budovy, inženýrské sítě a sousedící pozemky
b.
ohrožení zdraví a života lidí (alergenita, jedovatost, křehké dřevo, trny a ostny, květy a plody atraktivní pro bodavý hmyz)

4.
Introdukce a aklimatizace dřevin (dotace 2/0)
 
a.
důvody a metodický postup introdukce
b.
aklimatizace a její hodnocení
c.
možnosti a hranice uplatnění geograficky nepůvodních druhů v zahradní a krajinářské architektuře

5.Ochrana genofondu dřevin (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
4 h
cvičení28 h
6 h
odborná exkurze
0 h
2 h
konzultace
0 h
7 h
příprava na zkoušku40 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
28 h
příprava na průběžný test
10 h
15 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- podmínkou udělení: 1) schopnost determinace vybraných taxonů dřevin (2. část listnatých dřevin opadavých) dle živých exemplářů (jejich částí), preparátů a obrazové dokumentace; 2) znalost významných vlastností vybraných taxonů (1. a 2. část listnatých opadavých dřevin a stálezelených dřevin), prověřovaná testem; 3)základní orientace v odpřednášené látce, prověřovaná testem.

Zkouška -- zahrnuje program předmětů Dendrologie I až Dendrologie III; tvoří ji: 1) písemný test, 2) ústní zkouška (následuje po úspěšném složení testu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HURYCH, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. KVĚT, nakladatelství Českého zahrádkařského svazu, 2003. 203 s. ISBN 80-85362-46-5.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
MACHOVEC, J. -- HRUBÍK, P. Sadovnícka dendrológia: (hodnotenie biotických prvkov). 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2000. 228 s. ISBN 80-7137-702-3.
PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.
ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
ATANASOVÁ, H. Lexikon okrasných dřevin. Praha: Helma, 1994. 730 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
KAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J. Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromy. 1. vyd. Brno: EDEN, 1995. 203 s.
ÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P. Dendrologie. Brno: Mendelova universita, 2014. ISBN 978-80-7509-181-9.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae). 1. vyd. Brno: MZLU, 1996. 91 s. ISBN 80-7157-236-5.

Doporučená:
KREJČIŘÍK, P. Arborius & Acer: multimediální atlas listnatých stromů.  [iný]. Břeclav.
NEKOLOVÁ, R. Listnaté dřeviny od A do Ž : Laburnum-Zelkova. díl druhý. Praha: Libuše Kumpánová: 2. vyd., 2004. 413 s.
NEKOLOVÁ, R. Listnaté dřeviny od A do Ž: Díl první: Acer-Kolkwitzia. Praha: 1.vyd., 2002. 367 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: