Course syllabus SVR1 - Světový jazyk - Ruština 1 (PEF - ZS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
SVR1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Ruština 1
Název předmětu anglicky: Russian 1
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: ruština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Marina Shchavruk (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.1. týden (dotace 0/2)
 
a.
Pozdravy. Národnost (země), jazyk. Povolání. Můj denní program. Číslovky 0 - 20. Dny v týdnu. Konstrukce меня зовут..., у меня есть... Rod podstatných jmen. Přítomný (1. časování) a minulý čas sloves.

2.2. týden (dotace 0/2)
 
a.
Rodina. Skloňování podstatných jmen ženského rodu. Skloňování osobních zájmen.

3.
3. týden (dotace 0/2)
 
a.
Zvratná slovesa (přítomný a minulý čas). Opakování tématu Rodina.

4.4. týden (dotace 0/2)
 
a.
Město. Budoucí čas sloves. Přídavná jména (tvrdý a měkký vzor).

5.
5. týden (dotace 0/2)
 
a.Praha a Moskva. Slovesa typu успеть. Сейчас vs теперь.

6.
6. týden (dotace 0/2)
 
a.Denní program. Volný čas. Koníčky. Skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu.

7.
7. týden (dotace 0/2)
 
a.
Vazby нужно / надо / придется. Opakování tématu Denní program. Volný čas. Koníčky.

8.
8. týden (dotace 0/2)
 
a.
Roční období. Skloňování přídavných jmen v jednotném čísle.

9.9. týden (dotace 0/2)
 
a.
Jídlo. Slovesa 2. časování; slovesa typu есть, хотеть

10.
10. týden (dotace 0/2)
 
a.
V restauraci. Konstrukce typu можно - нельзя. Skloňování podstatných jmen na ий, ия, ие.

11.
11. týden (dotace 0/2)
 
a.
Ruská a česká kuchyně. Sloveso быть v ruské větě. Konstrukce у меня есть / у меня нет ve všech časech.

12.
12. týden (dotace 0/2)
 
a.
Číslovky 30 - 1000. Shoda číslovek a podstatných jmen.

13.Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.
Souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby.

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
Souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELYNTSEVA, O. -- JANEK, A. Učebnice současné ruštiny = Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. 1st vyd. 554 s. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-251-2442-0.

Doporučená:
ANTONOVA, V. -- NACHABINA, M. Дорога в Россию: Учебник русского языка (элементарный уровень). Санкт-Петербург: Издательство "Златоуст", 2010. 158 s.
ŠELJAKIN, M. Справочник по русской грамматике. Москва: Дрова, 2006. 200 s.
GLAZUNOVA, O. Русские числительные в таблицах, комментариях и упражнениях. Санкт-Петербург: Златоуст, 2007. 180 s.
MOSKALEVA, A. Вояж по-русски: Интенсивный курс русского языка в виде приключенческого романа. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. 316 s.
LANDSMAN, N. Россия день за днем. Выпуск 1. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. 136 s.
AKSENOVA, M. Русский язык по-новому. Москва: Форум, 2010. 408 s.
CHAMRAJEVA, J. Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный. Москва: Дрофа, 2014. 128 s.
ŠALPYKOVA, K. Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу "Русский - Экзамен - Туризм. Москва: ВК, 2008. 96 s.
METS, N. Трудные аспекты русской грамматики для иностранцев. Санкт-Петербург: Икар, 2010. 256 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 26. 5. 2017.

Type of output: