Course syllabus IZS - Informační zdroje a software (AF - ZS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: IZS
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Informační zdroje a software
Název anglicky: Information sources and software
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (garant)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Student získá znalosti a dovednosti se základy práce s informačními zdroji (vědecké knihovny, informační centra, vědecké časopisy, elektronické časopisy, internet - virtuální knihovny - MEDLINE, Science Citation Index, Current Contents Connect, Web of Science, Scopus,...) a využití internetové sítě pro získání vědeckých informací. Dovednosti jak hledat informace, práce s jejich zdroji a jejich začlenění do textu. Získat znalosti a dovednosti jak citovat zdroje (seznam literatury, citování v textu a bibliografický odkaz) a seznámit se s autorským zákonem.
Získat dovednosti při úpravě textu v programu MS Word, vytvářet tabulky a používat výpočty v MS Excel a prezentace v MS PowerPoint, vytvářet vektorovou grafiku v Adobe Illustrator, rastrovou grafiku v Adobe Photoshop, animace v Adobe Flash a základy tvorby webových stránek a používání kaskádových stylů.
 
Obsah předmětu:
1.Základy informačních technologií, principy sběru informací a postupy při zpracování (dotace 4/2)
 
a.Informační zdroje -- knihovny, legislativa k informačním zdrojům (knihovnický zákon, autorský zákon), Elektronické informační zdroje -- CD a on-line, internet; webové prohlížeče.
b.Genetické informační zdroje -- knihy, časopisy, internet. Web of Science, Medline, citace

2.Tvorba webových stránek (dotace 4/2)
 
a.Webové stránky I -- XHTML
b.Webové stránky II -- CSS (kaskádové styly)

3.Bitmapová a vektorová grafika pro tvorbu grafické informace, základy animace (dotace 4/4)
 
a.Práce v programech Adobe Photoshop, Illustrator
b.Práce v programu Adobe Flash

4.Textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentace (dotace 10/5)
 
a.Word
b.Excel
c.PowerPoint

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost práce s tabulkami a jejich analýzy
-Dovednost tvorby grafických prvků
-Dovednost tvorby webových stránek a interakčních animací
-Dovednost úpravy odborného textu v textovém editoru
-Schopnost práce s informačními zdroji.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku76 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - povinná účast na cvičeních, test - 60% úspěšnost
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠESTÁK, Z.Jak psát a přednášet o věděPrahaAcademia199980-200-0755-5
ZBASL, J. -- BLAŽÍČEK, R.Podnikové informační systémy: podnik v informační společnostiPrahaGrada2012978-80-247-4307-3
ZKLČOVÁ, H. -- SODOMKA, P.Informační systémy v podnikové praxiBrnoComputer Press2011978-80-251-2878-7
ZGÁLA, L. -- POUR, J. -- TOMAN, P.Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatikyPrahaGrada200680-247-1278-4
DET ALL, K.Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu
DBARTOŠEK, M.Elektronické informační zdroje pro informatiku
DET, A.GC ÚPRAVY SW

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 26. 6. 2017.

Type of output: