Course syllabus VF2 - Veřejné finance II (PEF - LS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: VF2
Název v jazyce výuky: Veřejné finance II
Název česky: Veřejné finance II
Název anglicky: Public Finance II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: Ing. Zuzana Richterková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit posluchače s náročnějšími teoriemi veřejných financí. Kurs rozvíjí vědomosti nabyté v předmětu Veřejné finance I., dává možné odpovědi na otázky týkající se potřebnosti, míry a způsobů státních (vládních) zásahů do ekonomiky a jejich determinantů. Je zaměřen také na problematiku fiskální nerovnováhy a finančních krizí, a problematiku fiskální koordinace v rámci EU.
 
Obsah předmětu:
1.Ekonomická analýza veřejných statků (dotace 8/2)
 
a.ekonomické důsledky existence VS a externalit
b.určení poptávky po veřejných statcích
c.způsoby řešení problémů spjatých s veřejnými statky a externalitami

2.Analýza efektivnosti veřejných výdajů (dotace 2/3)
 
a.metody, modely, přístupy

3.Teorie fiskálního federalismu (dotace 4/2)
 
a.Modely fiskálního federalismu
b.Tieboutův model
c.Důsledky existence FF

4.Fiskální politika v měnových uniích (dotace 8/2)
5.Teorie veřejné volby (dotace 4/0)
 
a.Její vliv na chování fiskálních autorit

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost rozhodovat
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Kvalifikovaná analýza veřejných rozpočtů
-Schopnost identifikace problémů fiskální nerovnováhy a jeho řešení
-Schopnost porozumět hospodářsko-politickým procesům
-Student dokáže zhodnotit oprávněnost vládních intervencí.
-Znalost problémů a specifik rozhodování o veřejncýh stacích, jejich řešení a externalitách a jejich řešení

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení12 h0 h
     konzultace6 h16 h
     projektová práce10 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku37 h87 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h0 h
     příprava na průběžný test31 h0 h
     příprava prezentace0 h15 h
     zpracování seminární práce0 h22 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet student získá, pokud získá min. 60% bodů z:
- průběžného testu (zaměřeno na teorii -- přednášky 1. polovina semestru).
- závěrečného testu (zaměřeno na teorii -- přednášky 2. polovina semestru
Zápočet je povinný, stejně tak, jako účat na průběžných testech.
Zkouška je ústní. Body ze zápočtu se ke zkoušce přičítají.


Body se sčítají.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZROSEN, H S. -- GAYER, T.Public financeBoston, MAMcGraw-Hill/Higher Education2010978-007-351135-1
ZDVOŘÁK, P.Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krizeV PrazeC.H. Beck2008978-80-7400-075-1
DMUSGRAVE, R A. -- MUSGRAVE, P B. et al.Veřejné finance v teorii a praxiPrahaManagement Press199480-85603-76-4
DVeřejné finance v demokratickém systémuPrahaComputer Press199880-7226-116-9
DJACKSON, P M. -- BROWN, C V.Ekonomie veřejného sektoruPrahaEurolex Bohemia200380-86432-09-2
DOCHRANA, F.Veřejná volba a řízení veřejných výdajůPrahaEkopress200380-86119-71-8
DŠIROKÝ, J. et al.Daňové teorie: s praktickou aplikacíPrahaC.H. Beck2008978-80-7400-005-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 12. 2013.

Type of output: