Course syllabus JEVO - Jezdectví a vozatajství (AF - LS 2012/2013)


     Czech          English          


Kód předmětu:
JEVO
Název předmětu česky:
Jezdectví a vozatajství
Název předmětu anglicky: Horse Riding and Cart Drawing
Semestr: LS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. et Ing. Hana Černohorská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Iveta Kalužová (cvičící)
Ing. Martina Kosťuková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Barbora Králová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivana Oravcová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
získat teoretické a praktické základy jízdy na koni
 
Obsah předmětu:
1.
Teoretická část (dotace 14/0)
 
a.
Pravidla pro práci na jízdárně, jízdárenské povely
b.
Pomůcky a jejich používání
c.
Mechanika pohybu koně
d.
Charakteristika přilnutí
e.Charakteristika sebrání
f.
Rovnováha koně a její stupně
g.Vývoj jezdecké doktríny
h.
Organizace jezdeckého sportu a sportovní výkonnostní zkoušky koní

2.
Praktická část (dotace 0/28)
 
a.
Péče o koně
Sedlání a uzdění koně
b.Vodění koně na ruce, nasedání a sesedání
Nácvik sedu, Vedení koně - pomůcky sedem, holeněmi, otěžemi
c.
Nácvik sedu a samostatného vedení koně v jednotlivých chodech
Nácvik sedu a vedení koně ve skoku
Nácvik sedu a vedení koně v terénu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
24 h
práce v terénu46 h
příprava na zkoušku
30 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), ústní závěrečná zkouška v trvání 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
SLYOVÁ, D. Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalosti. 1st vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 160 s. ISBN 80-7237-016-2.
GOHL, C. -- BRŮNOVÁ, K. Jezdectví: život kolem koní. 1st vyd. Praha: Granit, 1997. 152 s. ISBN 80-85805-53-7.
BLÁHA, K. Jezdectví. 1st vyd. Brno: VŠZ v Brně, 1984. 88 s.
Jezdectví a dostihový sport. 1st vyd. Praha: SZN, 1977. 338 s. Živočišná výroba.
GOTTHARDOVÁ, L. Jezdectví do kapsy. 1st vyd. Praha: b.n., 1994. 93 s. ISBN 80-213-0166-X.
HERMSEN, J. Kůň a jezdecký sport. Praha: Rebo, 1997. 144 s. ISBN 80-85815-70-2.
MATOUŠEK, V. Sport s koňmi. b.m.n: 1996. 176 s.
Učebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročilé. 1st vyd. Praha: 2000. 76 s. ISBN 80-238-4953-0.
Učebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koně. 1st vyd. Praha: SAGA, 1998. 196 s. ISBN 80-86133-17-6.
Skokové ježdění. 1st vyd. Praha: Brázda, 1998. 359 s. ISBN 80-209-0277-5.
Škola jezdectví: naučte se jezdit se skutečnou jezdeckou školou. 1st vyd. Praga: Slovart, 2004. 47 s. ISBN 80-7209-638-9.

Doporučená:
DOBEŠ, J. Jízda na koni. Praha, Olympia 1986, 209 s.
Pravidla jezdeckého sportu. Praha, Česká jezdecká federace 2005, www.cjf.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Žabčice


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 5. 12. 2012.

Type of output: