Course syllabus JEVO - Jezdectví a vozatajství (AF - LS 2012/2013)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Kód předmětu: JEVO
Název v jazyce výuky: Jezdectví a vozatajství
Název česky: Jezdectví a vozatajství
Název anglicky: Horse Riding and Cart Drawing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2012/2013
Vyučující: Ing. et Ing. Hana Černohorská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Iveta Kalužová (cvičící)
Ing. Martina Kosťuková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Barbora Králová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivana Oravcová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
získat teoretické a praktické základy jízdy na koni
 
Obsah předmětu:
1.Teoretická část (dotace 14/0)
 
a.Pravidla pro práci na jízdárně, jízdárenské povely
b.Pomůcky a jejich používání
c.Mechanika pohybu koně
d.Charakteristika přilnutí
e.Charakteristika sebrání
f.Rovnováha koně a její stupně
g.Vývoj jezdecké doktríny
h.Organizace jezdeckého sportu a sportovní výkonnostní zkoušky koní

2.Praktická část (dotace 0/28)
 
a.Péče o koně
Sedlání a uzdění koně
b.Vodění koně na ruce, nasedání a sesedání
Nácvik sedu, Vedení koně - pomůcky sedem, holeněmi, otěžemi
c.Nácvik sedu a samostatného vedení koně v jednotlivých chodech
Nácvik sedu a vedení koně ve skoku
Nácvik sedu a vedení koně v terénu

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat znalosti o chovu koní a jezdectví v praxi.
-Teoretické a praktické znalosti jízdy na koni
-Znalosti o technologiích používaných v chovech koní
-Znalosti o zásadách chovu koní

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení24 h
     práce v terénu46 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), ústní závěrečná zkouška v trvání 30 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I.Chov koní: CvičeníBrnoMZLU199780-7157-246-2
ZSLYOVÁ, D.Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalostiPrahaSvojtka a Vašut199880-7237-016-2
ZGOHL, C. -- BRŮNOVÁ, K.Jezdectví: život kolem koníPrahaGranit199780-85805-53-7
ZBLÁHA, K.Jezdectví.BrnoVŠZ v Brně1984
ZJezdectví a dostihový sportPrahaSZN1977
ZGOTTHARDOVÁ, L.Jezdectví do kapsyPrahab.n.199480-213-0166-X
ZHERMSEN, J.Kůň a jezdecký sportPrahaRebo199780-85815-70-2
ZMATOUŠEK, V.Sport s koňmib.m.n1996
ZUčebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročiléPraha200080-238-4953-0
ZUčebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koněPrahaSAGA199880-86133-17-6
ZSkokové ježděníPrahaBrázda199880-209-0277-5
ZŠkola jezdectví: naučte se jezdit se skutečnou jezdeckou školouPragaSlovart200480-7209-638-9
DDOBEŠ, J. Jízda na koni. Praha, Olympia 1986, 209 s.
DPravidla jezdeckého sportu. Praha, Česká jezdecká federace 2005, www.cjf.cz

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 5. 12. 2012.

Type of output: