Sylabus předmětu HIPR - Hiporehabilitace (AF - ZS 2009/2010)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HIPR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Hiporehabilitace
Název anglicky: Hipotherapy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: Chov koní - specializace
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky je získávání základních teoretických vědomostí a praktických dovedností pro přípravu koně pro hiporehabilitaci
 
Obsah předmětu:
1.Definice a charakteristika hiporehabilitace (dotace 2/0)
 
a.Základní rozdělení odvětví hiporehabilitace, zaměření, zvláštnosti jednotlivých směrů, historie
b.Hiporehabilitace - školy a směry, názvosloví, organizace hiporehabilitace u nás a ve světě

2.Charakteristika koní pro hiporehabilitaci (dotace 2/6)
 
a.Plemena koní využívaných pro hiporehabilitaci, specifika a zvláštnosti jejich využití
b.Hlediska výběru koně pro hipoterapii, léčebně pedagogicko psychologické ježdění a sport handicapovaných
c.Hodnocení exteriéru a biomechaniky pohybu - kůň relaxační, kůň stimulační, kůň koordinačně náročný, kůň koordinačně nenáročný, biomechanika pohybu koně a jeho vliv na jezdce
d.Práce hřbetu koně jako balanční plochy, kineziologický rozbor kroku koně a přenesení na jezdce - polohy klienta na koni, korekce

3.Etologie ve vztahu k přípravě koně pro terapii (dotace 2/3)
 
a.Smysly koně ve vztahu k terapii
b.Sociální chování koní - dominance x submisivita koně, hierarchie stáda - praktické využití v přípravě koně a v terapii
c.Charakter koně, temperament, psychika koně, chování koní - kůň ve stresu, reakce, možnosti ovlivnění
d.Komunikace ve stádě, komunikace mezi lidmi - vzájemné ovlivnění, význam pro terapii

4.Příprava koně pro terapeutické využití (dotace 1/9)
 
a.Základní výcvik, speciální výcvik pro hiporehabilitaci - mladý kůň, straší kůň, redrezura koně
b.Práce s koněm ze země, Parelliho hry a jejich využití při přípravě koně a při terapii

5.Způsoby práce s koněm a klientem při hiporehabilitaci (dotace 0/9)
 
a.Způsoby vedení koně během terapie - u hlavy, na dvou lonžích, práce koně s klientem ze země, pod sedlem
b.Postrojování koně pro hiporehabilitaci, práce s koněm u rampy, nasedání, sesedání klienta

6.Metodika přípravy koně pro účely hiporehabilitace - menežování koně (dotace 2/6)
 
a.Krátkodobý plán - denní, týdenní; dlouhodobý plán přípravy koně
b.Kůň zařazený do hipoterapie - příprava koně pro hipoterapii
c.Kůň zařazený do léčebně pedagogicko psychologického ježdění - příprava koně pro léčebně pedagogicko psychologické ježdění
d.Kůň zařazený do sportu handicapovaných - příprava koně pro sport handicapovaných

7.Výživa koně pro terapeutické využití
Základní veterinární opatření, welfare koní zařazených do terapie
(dotace 1/2)
8.Zkoušky dovedností pro koně zařazené do hiporehabilitace (dotace 1/2)
9.Bezpečnostní opatření při provádění hiporehabilitace
První pomoc při provádění hiporehabilitace
(dotace 0/2)
10.Speciální - zdravotnická část (dotace 2/3)
 
a.Základní indikace, kontraindikace - výběr koně a metodiky pro jednotlivé okruhy terapie
b.Zásady práce s handicapovaným
c.Hipoterapie - zdravotnické minimum z hlediska fyzioterapie:
- onemocnění neurologická - DMO, RS, míšní léze
- ortopedická - VDT, skoliozy
- interní
- smyslová, kombinované vady
d.Působení léčebně pedagogicko psychologického ježdění:
- pedagogická - poruchy chování, učení, asociální chování, mentální postižení
- psychologicko - psychiatrická - neurózy a psychózy, poruchy osobnosti a psychopatie
- demence, léčba závislostí a zneužívání psychoaktivních látek, mentální anorexie, autismus

11.Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat znalosti o chovu koní a jezdectví v praxi.
-Získání základních teoretických vědomostí a praktických dovedností pro přípravu koně pro hiporehabilitaci
-Znalosti o managementu v chovu koní
-Znalosti o provozování hiporehabilitace
-Znalosti o zásadách chovu koní

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen prověřením praktických znalostí a dovedností v oboru hiporehabilitace formou zápočtu. Následně budou teoretické znalosti prověřeny písemnou zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDUŠEK, J. a kol.Chov koníPrahaBrázda199980-209-0282-1
ZDUŠEK, J. a kol.Chov koníPrahaBrázda2007978-80-209-0352-5
ZDUŠEK, J.Chov koní v ČeskoslovenskuPrahaBrázda199280-209-0168-X
ZHipoterapie: léčba pomocí koněOstravaMontanex200580-7225-190-2
ZKol.HiporehabilitacePrahaČeská hiporehabilitační společnost1995
ZKol.Zooterapie ve světle objektivních poznatkůČeské BudějoviceDona2007978-80-7322-109-6
ZMISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I.Chov a šlechtění koníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-510-0
ZMISAŘ, D. a kol.Chov koníV BrněVysoká škola zemědělská199280-7157-031-1
ZJISKROVÁ, I. a kol.Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČRBrnoMZLU v Brně2008

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 18. 10. 2010.

Typ výstupu: