Rozvrh pre učiteľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.


Nasledujúca tabuľka zobrazuje HTML náhľad na vybraný rozvrh. Tlačovú verziu získate voľbou výstupu vo formáte PDF.

Deň7.00-7.508.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.50
Po
Ut
B04
Bloková akcia (11)
B04
Bloková akcia (10)
St
B04
Bloková akcia (15)
B22
Bloková akcia (14)
Št
B22
Bloková akcia (17)
Pi
B01
Bloková akcia (22)
B04
Bloková akcia (18)
B04
Bloková akcia (24)
B04
Bloková akcia (23)

Legenda:


prednáška
 

cvičenie
 

bloková akcia
 

Ak nie je v poznámke uvedené inak, prebieha výučba v areáli Brno - Černá Pole.

Poznámky:
(1)Ďalej vyučujú: J. Pospíšil, J. Neruda
(2)Voľný deň: 28. 10. 2019
(3)Ďalej vyučujú: J. Neruda, T. Zemánek
(4)Ďalej vyučujú: J. Neruda, T. Veverka, T. Zemánek
(5)Ďalej vyučujú: P. Nevrkla, T. Zemánek, Z. Kopecký
(6)Ďalej vyučujú: T. Zemánek, I. Březina
(7)Ďalej vyučujú: T. Zemánek, Z. Kopecký
(8)Ďalej vyučujú: I. Březina, P. Nevrkla, J. Neruda, Z. Mikulášek
(9)Ďalej vyučujú: Z. Kopecký
(10)Ut 17. 9. 2019 B04 - Technika a technologie lesní těžby, J. Neruda (1n-li1)
(11)Ut 17. 9. 2019 B04 - Základy techniky, J. Neruda (2b-les)
(12)Ďalej vyučujú: T. Zemánek, P. Čacký, P. Nevrkla, P. Slezák
(13)Ďalej vyučujú: J. Neruda, P. Čacký, P. Nevrkla
(14)St 18. 9. 2019 B22 - Technika a technologie dopravy dříví, J. Neruda (2n-li)
(15)St 18. 9. 2019 B04 - Technika pro arboristy, J. Neruda (2b-arb)
(16)Ďalej vyučujú: P. Nevrkla, T. Veverka, T. Zemánek, Z. Kopecký
(17)Št 19. 9. 2019 B22 - Technika a technologie dopravy dříví, T. Zemánek (2n-li) - Ďalej vyučujú: J. Neruda
(18)Pi 22. 11. 2019 B04 - Základy techniky, P. Nevrkla (2b-les) - Ďalej vyučujú: J. Neruda
(19)1x za 14 dní
(20)Ďalej vyučujú: P. Nevrkla, T. Veverka
(21)Párny týždeň
(22)Pi 4. 10. 2019 B01 - Základy techniky, J. Neruda (2b-les)
(23)Pi 27. 9. 2019 B04 - Práce s motorovou pilou, J. Neruda (2b-les)
(24)Pi 20. 9. 2019 B04 - Technika a technologie v lesnictví, J. Neruda (3b-les)
Pi 27. 9. 2019 B04 - Technika a technologie v lesnictví, J. Neruda (3b-les)
Pi 8. 11. 2019 B04 - Práce s motorovou pilou, J. Neruda (2b-les) - Ďalej vyučujú: T. Veverka
Pi 6. 12. 2019 B04 - Technika a technologie v lesnictví, J. Neruda (3b-les)

Platnosť: 23. 09. 2019 - 22. 12. 2019
Posledná zmena: 07. 09. 2019 16:55

Spôsob zobrazenia rozvrhu
Typ výpisu  súhrnný týždenný    konkrétny v dňoch    výnimky v dňoch
od      do  
Formát  
  Zobraziť poznámky
  poznámky k akciám  ďalší vyučujúci
  zmeny a presuny