Výber rozvrhov platných v období 24. 09. 2018 - 16. 12. 2018


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
kombinovaná formaZS 2018/2019PEFkombinovaná10.09.201823.12.2018
ZF Lednice - ZS 18/19 - kombZS 2018/2019ZFkombinovaná10.09.201816.12.2018
ZS 2018/19 kombiZS 2018/2019AFkombinovaná17.09.201816.12.2018
LDF kombinovaná formaZS 2018/2019LDFkombinovaná17.09.201823.12.2018
ZS 2018/19 prezZS 2018/2019AFprezenčná24.09.201816.12.2018
ZS 2018/2019ZS 2018/2019CSAprezenčná24.09.201823.12.2018
Prezenční forma - FRRMSZS 2018/2019FRRMSprezenčná24.09.201823.12.2018
Prezenční forma - UJKSZS 2018/2019FRRMSprezenčná24.09.201823.12.2018
LDF prezenční formaZS 2018/2019LDFprezenčná24.09.201823.12.2018
anglická výukaZS 2018/2019PEFprezenčná24.09.201823.12.2018
prezenční formaZS 2018/2019PEFprezenčná24.09.201823.12.2018
ZF Brno ZS 2018/2019 prezenčníZS 2018/2019ZFprezenčná24.09.201816.12.2018
ZF Lednice - ZS 18/19 - prezZS 2018/2019ZFprezenčná24.09.201816.12.2018