Prezeranie študijných programov - Výber typu štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa typov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov typu štúdia. Magisterský nadväzujúci Typ štúdia je pokračovaním bakalárskeho typu štúdia.

Fakulta:
Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2001/2002 - ZF

Typ štúdia
Množstvo programov
Prehliadať
Bakalársky
3