Prohlídka studijních programů - Výběr formy studia


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní obory se otvírají pro různé formy studia. Zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet" zobrazíte studijní plán (přehled všech předmětů, které je nutné odstudovat) pro danou formu studia. Zvolením ikony ve sloupci "Předměty SZ" zobrazíte předměty státní zkoušky.

Fakulta:
Zahradnická fakulta
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ZF
Typ studia:
Bakalářský
Program: B0812A370002 B-ZIZ Zahradnické inženýrství

Výběr formy studia

Forma
Prohlížet
Předměty SZ
prezenční
kombinovaná