Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2017/2018 - ZF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet odborovInformácie o programePrehliadaťOrgányTlač brožúry
N 41 68N-HOE Horticultural EngineeringAngličtina1-
N 41 09N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura2
N 41 08N-ZI Zahradnické inženýrství2

Na tomto mieste je možné vybrať špecializáciu, ktorá zodpovedá zvolenej fakulte a type štúdia. Po kliknutí na Prehliadať je možné vybrať formu štúdia a zobraziť študijný plán a predmety štátnej skúšky.

Výber špecializácie

KódŠpecializáciaPrehliadať
JRPZJRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů
VINVIN Vinohradnictví a vinařství