Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2007/2008 - ZF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborov
Informácie o programe
Prehliadať
Orgány
N 41 09
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura2
N 41 08
N-ZI Zahradnické inženýrství
2