Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta: Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2007/2008 - ZF
Typ štúdia:
Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborovInformácie o programePrehliadaťOrgány
B 41 11
B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura
2
B 41 08
B-ZI Zahradnické inženýrství
Čeština
1
B 41 13B-ZT Zahradnické technologieČeština1
B 41 44
B-Z Zahradnictví
1