Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2016/2017 - ZF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborov
Informácie o programe
Prehliadať
Orgány
N 41 68
N-HOE Horticultural Engineering
Angličtina
1
-
N 41 09N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura2
N 41 08
N-ZI Zahradnické inženýrství
2

Na tomto mieste je možné vybrať špecializáciu, ktorá zodpovedá zvolenej fakulte a type štúdia. Po kliknutí na Prehliadať je možné vybrať formu štúdia a zobraziť študijný plán a predmety štátnej skúšky.

Výber špecializácie

Kód
Špecializácia
Typ špecializácie
Prehliadať
JRPZ
JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojůŠpecializácia
VIN
VIN Vinohradnictví a vinařstvíŠpecializácia