Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2016/2017 - ZF
Typ štúdia:
Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborovInformácie o programePrehliadať
Orgány
B 41 71
B-FT Floristická tvorba
1
-
B 41 09
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
3
B 41 08
B-ZI Zahradnické inženýrství
Čeština
2
B 41 44B-Z Zahradnictví
1