Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Zahradnická fakulta
Počáteční období: LS 2010/2011 - ZF
Typ studia: Zahraniční studenti
Program: Z 99 99 Z-EXC Zahraniční studenti - krátkodobé studijní pobyty ZF
Jazyk výuky:Angličtina

Charakteristika studijního programu

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.