Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Zahradnická fakulta
Počiatočné obdobie:
LS 2010/2011 - ZF
Typ štúdia: Zahraniční študenti

Výber študijného programu

KódProgram
Jazyk výučby
Počet odborov
Informácie o programe
Prehliadať
Orgány
Z 99 99
Z-EXC Zahraniční studenti - krátkodobé studijní pobyty ZF
Angličtina1
-