Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 41 58 N-EUFO European Forestry
Odbor:
N-EUFO-EUFO European Forestry
Jazyk výučby: Angličtina

Výber formy štúdia

Forma
Prehliadať
Predmety ŠS
prezenčná