Prohlídka studijních programů - Výběr formy studia


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní obory se otvírají pro různé formy studia. Zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet" zobrazíte studijní plán (přehled všech předmětů, které je nutné odstudovat) pro danou formu studia. Zvolením ikony ve sloupci "Předměty SZ" zobrazíte předměty státní zkoušky.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N 41 58 N-EUFO European Forestry
Obor:
N-EUFO-EUFO European Forestry
Jazyk výuky:
Angličtina

Výběr formy studia

FormaProhlížet
Předměty SZ
prezenční