Prezeranie študijných programov - Podrobné informácie o odbore


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom odbore. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 41 58 N-EUFO European Forestry
Odbor: N-EUFO-EUFO European Forestry
Jazyk výučby:
Angličtina

Charakteristika študijného odboru (profil študijného odboru)

Program je zaměřen na přípravu odborníků pro špičkové manažerské pozice státních lesnických organizací a soukromých subjektů jak v rámci České republiky jako součásti Evropské unie, tak i v zahraničí. Absolventi jsou připraveni řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství v různých národních kontextech. Studijní program je celý koncipován v anglickém jazyce a to včetně přijímacího řízení a diplomové práce.