Prohlídka studijních programů - Podrobné informace o oboru


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním oboru. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 41 58 N-EUFO European Forestry
Obor:
N-EUFO-EUFO European Forestry
Jazyk výuky: Angličtina

Charakteristika studijního oboru (profil studijního oboru)

Program je zaměřen na přípravu odborníků pro špičkové manažerské pozice státních lesnických organizací a soukromých subjektů jak v rámci České republiky jako součásti Evropské unie, tak i v zahraničí. Absolventi jsou připraveni řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství v různých národních kontextech. Studijní program je celý koncipován v anglickém jazyce a to včetně přijímacího řízení a diplomové práce.