Prezeranie študijných programov - Výber študijného odboru


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných odborov. Podrobné informácie o študijnom odbore získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o odbore", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia odboru zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 41 58 N-EUFO European Forestry
Jazyk výučby:Angličtina

SkratkaOdbor
Jazyk výučby
Informácie o odbore
Prehliadať
N-EUFO-EUFO
European ForestryAngličtina