Prohlídka studijních programů - Výběr studijního oboru


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní program je složen ze studijních oborů. Podrobné informace o studijním oboru získáte kliknutím na ikonu ve sloupci "Informace o oboru", je-li zobrazena. Detaily o případných specializacích a formě studia oboru zjistíte zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet".

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 41 58 N-EUFO European Forestry
Jazyk výuky:Angličtina

Zkratka
Obor
Jazyk výuky
Informace o oboru
Prohlížet
N-EUFO-EUFO
European Forestry
Angličtina