Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Program: N 33 03 N-NI Nábytkové inženýrství
Jazyk výučby:Čeština

Charakteristika študijného programu (profil študijného programu)

Daný studijní obor navazujícího dvouletého magisterského programu Nábytkové inženýrství je charakteristický dvoustupňovým pojetím aktivního osvojení si kompetencí studentů: na prvním stupni studenti oboru získají znalosti vlastnosti materiálů, konstrukcí nábytku, výrobních postupů i řešení jak výtvarných tak konstrukčních detailů, na což následně naváží schopnosti syntetizovat tyto technické dovednosti v procesu tvorby vlastního návrhu a schopnost řešit projekty v širším kontextu. Daná koncepce přitom těsně vychází ze skutečnosti, že v předcházejícím bakalářském studio SO Tvorba a výroba nábytku si student osvojil nástroje a metodu tvorby.